Tannlegepraksis til salgs - Indre Østfold

Modul Praksis til salgs Indre Østfold

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.


Avvikling av aksjeselskap
Fra 1. januar 2019 slipper aksjeselskaper som har fravalgt revisjon å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 gjelder det samme for avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

Avviklingsstyret fjernes som eget selskapsorgan. I stedet blir det fra 1. mars 2019 det sittende styret som har ansvaret for å avvikle et aksjeselskap. Det samme vil gjelde for allmennaksjeselskaper.

Mellombalanser
Det er vedtatte en rekke endringer i aksje- og allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. Aksje- og allmennaksjeselskaper skal imidlertid sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansen vil bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskapet.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene. Departementet vil sende utkast til forskriftsbestemmelser på offentlig høring.

Forenkling i vedtektene
Kravet om at aksjeselskaper skal angi forretningskommune i vedtektene, oppheves fra 1. mars 2019.

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Et smil bor aldri alene, det har alltid naboer.

Kinesisk visdomsord