Praksisøkonomi og assistenttannlegen - kurs

Kurset "Praksisøkonomi og assistenttannlegen" arrangeres i høst flere steder i landet. Kurset tar opp hva assistenttannlegen betyr for praksisøkonomien. Vi ser på de utfordringer og muligheter som foreligger. Vi benytter anledningen til å "snu på flisa" og se hvordan praksiseier kan gå i seg selv – til glede for både seg selv og assistenttannlegen. Vi ser på de rådende betingelsene og har forslag til nye avtaleformer – som kanskje kan løse noen av de utfordringene som oppleves i dag.

 

Praksisøkonomi og assistenttannlegen 

Vi arbeider for tiden med sluttfasen i utviklingen av høstens kurs. I fjor arrangerte vi kurset "Din fremtid som praksiseier" i de største byene i Norge. Kurset ble godt mottatt og det var mange forespørsler etter andre kurs innen relevante temaer rundt praksisøkonomi. Som en naturlig etterfølger lanserer vi nå kurset "Praksisøkonomi og assistenttannlegen". Her tar vi opp spørsmålet om hva assistenttannlegen betyr for praksisøkonomien – både sett med økonomiske og administrative øyne. Vi erfarer at det er svært ulike erfaringer med bruk av assistenttannleger og at det er knyttet mange spørsmål til økonomien i dette. Vi ser på de utfordringer og de muligheter som foreligger. Vi benytter anledningen til å "snu på flisa" og se hvordan praksiseier kan gå i seg selv – til glede for både seg selv og assistenttannlegen. Vi ser på de rådende betingelsene og har forslag til nye avtaleformer – som kanskje kan løse noen av de utfordringene som oppleves i dag.

Selv om kurset i sin form og tittel umiddelbart kan se ut til å henvende seg til praksiseier, mener vi dette kurset er like relevant for assistenttannlegen. I siste ende er det jo et samspill hvor begge parter veier tungt.

Kurset vil bli annonsert på våre kurssider (se "Kurs") om kort tid.

 

HMS-kurs

Vi vurderer i øyeblikket om og hvor vi skal sette opp nye HMS-kurs. Vi har stadig forespørsler på dette kurset (lovpålagt opplæring for arbeidsgiver) og det skjer stadig større og mindre endringer i regelverket. Nye HMS-kurs vil også bli annonsert på våre kurssider (se "Kurs").

Velkommen på kurs!

Mvh

Saga Consult AS

Bergen - Praksis selges

 Modul Praksis til salgs Bergen Nord

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Små mennesker tror på lykken og omstendighetene. De sterke tror på årsak og virkning.

Ukjent