Tannlegepraksis til salgs

Modul Praksis til salgs Trøndelag

Feriestengt

Modul God sommer posisjon 22 nr 4

Tannlegepraksis selges

Modul Praksis til salgs Sentralt Oslo Vest

Temperaturmåling i bransjen

Tannlegebarometeret

Vi tar temperaturen på den norske tannlegebransjen! Vi spør norske private tannleger om deres hverdag og deres forventninger til fremtiden.

Vi ønsker å måle flere parametere i bransjen. Vi ser for oss at denne undersøkelsen gjennomføres med få års mellomrom og at vi etter hvert kan se hvordan "temperaturen" i bransjen endres over tid.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom PraksiseierForeningen SPA, LIC Scadenta AS, Saga Regnskap Hønefoss AS og Saga Consult AS. Det er Saga Consult som står for den tekniske gjennomføringen. Undersøkelsen gjennomføres som en nettbasert spørreundersøkelse, hvor den enkelte respondent er (og forblir) anonym.

Temperaturmålingen kommer i forlengelse av "Tannlegestatistikken", som de samme aktørene stod bak i 2013. Disse undersøkelsene bidrar i fellesskap til å danne et "informasjonsbilde" av den norske, private tannlegebransjen. Informasjonsbildet blir presentert på disse sidene (se "Tannlegebarometeret") og i andre relevante fora.

Vi søker deltakere! Dersom du kunne tenke deg å delta ber vi deg melde deg på Tannlegebarometeret her. Du vil da få tilsendt en invitasjon til å delta pr. mail. Det tar ca. 7 minutter å svare på undersøkelsen. Vi trekker ut 2 vinnere blant deltagerne som hver får SagaQuest Pasienttilfredshetsundersøkelse for sin klinikk. Alternativt kan man velge en 3 timers gratis rådgivningssesjon hos Saga Consult AS.

Undersøkelsen er nå avsluttet og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

LIC PEF Saga Regnskap og Saga Consult 2

Kurs høsten 2018

Modul Kursplan Høsten 2018 nr 2

Bergen - Praksis selges

 Modul Praksis til salgs Bergen Laksevåg

gutt viser tenner

Ord for dagen

Det verste ved å bli eldre er at ens jevnaldrende er blitt så fryktelig gamle.

Ukjent