Uendret mva-grense

Det har i den senere tid vært en del fokus på mva-problemstillinger for norske tannleger. Regjeringen foreslo i sitt statsbudjsett for 2015 en endring av mva-grensen fra kr 50.000,- til kr 150.000,-. Denne økningen ble ikke godkjent av Stortinget.

Grensen for registreringsplikt (slik at man blir mva-pliktig) har i mange år ligget på en omsetning på 50.000,- innenfor en 12 måneders periode. I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2015 lå et forslag om å heve denne grensen til 150.000,-, hvilket ville forenklet spørsmålsstillingen for mange tannlegepraksiser. Endring av beløpsgrensen ble IKKE vedtatt i denne omgang – slik at 50.000-grensen forblir uendret.