Forenkling for regnskapspliktige

Finansdepartementet har vedtatt 5 års oppbevaringstid for regnskapsmateriell fra 01.01.2015. Eldre regnskapsmateriell kan dermed kastes.

I 2013 ble det vedtatt at det skal være 5 års oppbevaringstid for regnskapsmateriell (mot dagens 10 år). Ikrafttredelsen ble utsatt, da det var behov for å presisere unntaksreglene. Dette er nå klart og reglene om 5 års oppbevaring av regnskapsmateriale gjelder fra 01.01.2015. Dette innebærer at regnskapsmateriale fra 2009 og eldre kan kastes (med noen unntak).

Det er vedtatt noen unntaksregler, blant annet vedrørende fast eiendom. Avklar gjerne med din regnskapsfører om hva du kan kaste.

Nyhetsartikkel Finansdepartementet 

Endringsforskriften

NARF sin nyhetsartikkel