Tannlegepraksis til salgs

Modul Praksis til salgs Trøndelag

Feriestengt

Modul God sommer posisjon 22 nr 4

Tannlegepraksis selges

Modul Praksis til salgs Sentralt Oslo Vest

Markedsrente på aksjonærlån

Aksjonærers lån fra selskapet skal nå belastes med markedsrente for å unngå skatt. Normrenten som gjelder for ansettes lån kan ikke lenger brukes for aksjonærlån.

Dersom man skal unngå beskatning av selskap/aksjonær fra 2015, stilles det krav om at rentenivået på aksjonærs lån fra selskapet skal være markedstilpasset. Tidligere ble en eventuell rentefordel beregnet med utgangspunkt i normrenten som benyttes ved rimelige lån i arbeidsforhold. Dette er ikke lenger godkjent og endringen medfører derfor en renteøkning/skatteskjerpelse for slike lån.

Reglene gjelder fra 01.01.2015 og gjelder alle aksjonærlån uavhengig av når de er tatt opp.

Renten skal fastsettes på armlengdes vilkår, det vil si hva uavhengige parter i et låneforhold ville ha avtalt. Det normale vil være å sammenligne med hva aksjonæren kunne fått av rentebetingelser i en bank under de samme forutsetningene. Hvilket nivå dette er, vil bero på en konkret vurdering av de ulike momentene i det aktuelle låneforholdet.

Hvis aksjonæren betaler rente som ikke er markedstilpasset, vil det oppstå skatteplikt for både selskap og aksjonær på differansen mellom faktisk rente og markedsrente

Se mer om dette i Lignings-ABC under Lån fra arbeidsgiver/eget selskap.

Ta kontakt med din regnskapsfører om du har spørsmål vedrørende dette.

 

Kurs høsten 2018

Modul Kursplan Høsten 2018 nr 2

Bergen - Praksis selges

 Modul Praksis til salgs Bergen Laksevåg

gutt viser tenner

Ord for dagen

Stormen feller de store trærne, de små blir stående.

Ukjent