Tannlegepraksis til salgs

Modul Praksis til salgs Trøndelag

Feriestengt

Modul God sommer posisjon 22 nr 4

Tannlegepraksis selges

Modul Praksis til salgs Sentralt Oslo Vest

Tannlegestatistikken

 Tannlegestatistikken

Tannlegestatistikken 2016!

Tannlegestatistikken 2016 (TS 2016) er en bearbeiding av regnskaps- og statistisk materiale fra norske, private tannlege-praksiser. TS 2016 gir et bilde av norsk praksisøkonomi, basert på regnskapsåret 2015. TS 2016 kan benyttes som generell informasjonskilde eller som "benchmarking" for den enkelte praksis. TS 2016 er altså bl.a. et uttrykk for økonomisk prestasjon (lønnsomhet) i norske tannlegepraksiser. Vi oppfordrer til at det tas hensyn til de modifikasjoner av eget regnskap som er nødvendig for en direkte sammenlikning (se forøvrig side 4 i rapporten).

TS 2016 kan også benyttes som et bilde på utviklingen i norsk praksisøkonomi, da det er mulig å sammenlikne med tilsvarende tidligere statistikk.

Nesten 160 private praksiser har bidratt med data til denne undersøkelsen. Vi utdeler med dette en takk til alle som har deltatt!
Saga Consult AS er TS-sekretariatet og har stått for den praktiske gjennomføringen. Videre er Praksiseierforeningen SPA (PeFSPA) og Saga Regnskap Hønefoss AS "medeiere" i prosjektet og har bidratt med verdifull innsats som har muliggjort ferdigstilling av prosjektet.

 

Tannlegestatistikken 2015/2016 finner du her.

 

Kurs høsten 2018

Modul Kursplan Høsten 2018 nr 2

Bergen - Praksis selges

 Modul Praksis til salgs Bergen Laksevåg

gutt viser tenner

Ord for dagen

Liten nøkkel kan åpne stor dør.

Tyrkisk ordspråk